FORMULARZ KONTAKTOWY

Wype?nij poni?ej informacje zaznaczone * gwiazdk?

*Imi? i Nazwisko:


*Twój Email:


Twój Nr Telefonu:


*Tre?? Wiadomo?ci:


Zapraszmy na nasz? stron? internetow? www.doriswczasy.pl,

wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? pod numerem tel. +48 94 35 233 72

O?RODEK WYPOCZYNKOWY DORIS, ul. Kasprowicza 6, 78-100 Ko?obrzeg, tel./fax +48 94 35 233 72, e-mail: poczta@doriswczasy.pl