OFERTA PRACY

Praca w charakterze kelnera / kelnerki, podczas balu sylwestrowego

Prosimy o zg?oszenia pod nr telefonu +48 94 35 233 72

Zapraszmy na nasz? stron? internetow? www.doriswczasy.pl,

wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? pod numerem tel. +48 94 35 233 72

O?RODEK WYPOCZYNKOWY DORIS, ul. Kasprowicza 6, 78-100 Ko?obrzeg, tel./fax +48 94 35 233 72, e-mail: poczta@doriswczasy.pl