REZERWACJE

Rezerwacje prosimy wykonywa? drog? telefoniczn? na nr +48 94 35 233 72.

Zaliczki za rezerwacj? prosimy wysy?a? najpó?niej do 4 dni po zg?oszeniu rezerwacji.

Pe?ny Adres:

  • O?rodek Wypoczynkowy DORIS
  • ul. Kasprowicza 6
  • 78-100 Ko?obrzeg
  • tel./fax +48 94 35 233 72

Recepcja czynna 24 h.

Obiekt ca?oroczny.

Zapraszmy na nasz? stron? internetow? www.doriswczasy.pl,

wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? pod numerem tel. +48 94 35 233 72

O?RODEK WYPOCZYNKOWY DORIS, ul. Kasprowicza 6, 78-100 Ko?obrzeg, tel./fax +48 94 35 233 72, e-mail: poczta@doriswczasy.pl