SYLWESTER 2010/2011

O?rodek Wypoczynkowy DORIS w Ko?obrzegu ma zaszczyt zaprosi? pa?stwa na uroczysty Bal Sylwestrowy 2010/2011.

Proponujemy pa?stwu szampa?sk? zabaw? z bogatym bukietem da? przy muzyce na ?ywo i dyskotece. Zabawa sylwestrowa b?dzie liczy?a oko?o 180 osób.

Menu:

  • trzy posi?ki na gor?co, zimne zak?ski
  • napoje zimne i gor?ce, wódka czysta 0.5 litra na par? oraz szampan na 4 osoby

Cena: 300 z?/1 osoba lub 600 z?/para

Nocleg z wy?ywieniem (z 31.12 na 01.01 lub przy pobytach powy?ej jednego dnia): 100 z?/1 osoba

Przy zamówieniu wiekszej ilo?ci miejsc, mo?liwo?? negocjacji cen

Wi?cej informacji na temat:

Zapraszmy na nasz? stron? internetow? www.doriswczasy.pl,

wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? pod numerem tel. +48 94 35 233 72

O?RODEK WYPOCZYNKOWY DORIS, ul. Kasprowicza 6, 78-100 Ko?obrzeg, tel./fax +48 94 35 233 72, e-mail: poczta@doriswczasy.pl